Marlene Johannsen

Marlene Johannsen

Int. Dipl. Yoga-Meditation-Reikilehrerin, Hatha-, Yin-, Kundalini-Yoga, Yoga mit Mamis & Babies

Kurse

#3100 Yin Yoga | Hier & Jetzt

2021-06-10 08:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3101 Kundalini Yoga | Strecken & Kräftigen

2021-06-11 08:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3102 Mantra Meditation

2021-06-21 17:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3103 Kundalini Yoga | Mache dich munter

2021-06-12 08:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3104 Kundalini Yoga | Ich denke nicht also bin ich

2021-06-12 17:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3107 Kundalini Yoga | Anti-Stressübungen

2021-06-14 08:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3108 Yin Yoga für das Wurzelchakra

2021-06-14 17:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3109 Kundalini Yoga | Schönheitsserie

2021-06-15 08:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3110 Kundalini Yoga | Bewegungsmantra

2021-06-15 17:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3111 Kundalini Yoga | für totales Gleichgewicht

2021-06-16 08:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3112 Meditation für dein Wohlbefinden

2021-06-16 17:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3113 Kundalini Yoga | Stärke deine Abwehrkräfte

2021-06-17 08:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3114 Yoga Nidra

2021-06-17 17:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3115 Kundalini Yoga | Reinigungsserie

2021-06-18 08:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3116 Yin Yoga | Akzeptiere was ist

2021-06-18 17:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3117 Chakren Yoga

2021-06-19 08:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3118 Meditation für dein Herz

2021-06-19 17:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3119 Yoga in der Natur

2021-06-20 08:00 Dorfgastein
Zum Kurs

#3120 Chakren Meditation

2021-06-20 17:00 Dorfgastein
Zum Kurs